TELEFON

14 611 38 00

  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg
  • image6.jpg
  • image7.jpg
  • image8.jpg

Z.P.H.U. Klimaro

 
Firma Klimaro powstała w 2000 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży klimatyzacyjno  wentylacyjnej i współpracy z klientem Firma osiągnęła główny priorytet - solidną i rzetelną obsługę.
 
 
 
Jesteśmy firmą, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie montażu, obsługi i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz grzewczych. Specjalizujemy się i mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji rozwiązań instalacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych i halach produkcyjnych.

Oferujemy montaż, obsługę i konserwację następujących rozwiązań instalacyjnych:

- instalacje klimatyzacyjne  (klimatyzacja)
- systemy wentylacyjne  (wentylacja)
- systemy grzewcze  (ogrzewnictwo)
- węzły cieplne
- instalacje chłodnicze  (chłodnictwo)
- instalacje elektryczne
- systemy automatyki i sterowania  (AKPiA)
 
 

Bez dodatkowych inwestycji...  
 

 
Przy realizacji najbardziej nawet skomplikowanych rozwiązań instalacyjnych nasi Klienci nie angażują w żadnym zakresie swojego czasu ani tym bardziej nie muszą dodatkowo inwestować. Wszystkie prace realizujemy bowiem w oparciu o własną bazę sprzętu, narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz specjalistycznie przeszkolony personel.
 


Bezkonfliktowe funkcjonowanie...


Przy każdorazowej realizacji gwarantujemy naszym Klientom komfort pracy w obsługiwanych przez nas pomieszczeniach. Aby osiągnąć w tym zakresie możliwie optymalny czas realizacji zlecenia i aby zapewnić bezkonfliktową obecność pracowników technicznych w Państwa firmie, zapewniamy i przyjmujemy jako zasadę naszej pracy, że wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z przyjętymi na wstępie przez obie strony szczegółowymi ustaleniami.Różnorodne środki transportu... 

 
Dysponujemy różnorodnymi środkami transportu oraz łączności, co oznacza, że jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie.
Uprawnienia i autoryzacje...
 

Posiadamy uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru oraz kwalifikacje do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane. Posiadamy certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT na podstawie art.30 ust. 7 z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Posiadamy autoryzacje m. in. firm: Daikin Airconditioning Poland, Mitsubishi Elecric, Samsung, Midea, LG, Gree, Fuji, Toshiba, Fujitsu.
Respektowanie oczekiwań Klienta...
 

Razem z Państwem analizujemy Państwa prawdziwe oczekiwania i ściśle stosujemy się do Państwa wymagań w trakcie realizacji inwestycji. Przestrzegamy także zakresu prac konserwacyjnych.
 
 
 
 

Wyślij zapytanie